Kit Pertolongan Cemas Psikologi (PFA)

Dalam kit ini, anda akan dibekalkan pengetahuan tentang:

Kenapa perlunya PFA semasa wabak?

Apa yang ingin dicapai dengan PFA?

Prinsip prinsip asas dalam PFA

Tips menjadi pendengar yang baik

Perkataan atau soalan yang sesuai dan patut dielakkan semasa berhadapan dengan krisis atau bencana.